Zmiana w odbiorze odpadów budowlanych i poremontowych

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Sopotu,

Od 1 lipca zmienione zostały zasady odbioru odpadów budowlanych i poremontowych w Sopocie.

Każdy mieszkaniec kurortu prowadzący remont we własnym mieszkaniu może bezpłatnie, własnym transportem przekazać do PSZOK (Al. Niepodległości 723a) 500 kg rocznie odpadów budowlanych – nie wydajemy bezpłatnych worków gruzowych.

Remont mieszkania wiąże się bardzo często z dużą ilością odpadów. Które z nich możemy odstawić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Najczęściej spotykane odpady, powstające w efekcie prowadzonych remontów w mieszkaniu to: skute kafle i tynki, gips, cegły, styropian, pojemniki po farbach, klejach, lakierach; podłogi – panele, linoleum, parkiety, płytki łazienkowe, armatura, wyburzone fragmenty ścian. Te odpady możemy oddać w siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta.

W PSZOK nie przyjmujemy: azbestu, eternitu, papy.

Prócz odpadów poremontowych, do PSZOK można dostarczyć, powstające jako uboczny efekt remontu: meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady z tekstyliów i odzieży.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXIV/404/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 maja 2021r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/234/2020 z dnia  30 stycznia 2020 r.   w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.