Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych oraz agregatów prądotwórczych i drobnego sprzętu

Data publikacji:

2021-10-13

Data składania ofert:

2021-10-21 11:00

Ogłoszenie:

SWZ:

JEDZ:

Załączniki:

Pytania wykonawców:

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

SWZ aktualizacje:

Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia (brutto PLN):

850000

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyniku postępowania: