Dostawa dwóch pojazdów o napędzie elektrycznym ze skrzynią ładunkową i kabiną

Data publikacji:

2021-05-05

Data składania ofert:

2021-05-13 10:00

Ogłoszenie:

SWZ:

JEDZ:

Załączniki:

Pytania wykonawców:

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

SWZ aktualizacje:

Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia (brutto PLN):

235000

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyniku postępowania: