Zakup i dostawa zamiatarki chodnikowej

Data publikacji: 2020-06-03

Data składania: 2020-06-15 11:00

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania