UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWO-GOSPODARCZEJ ORAZ POSIADANIA I UŻYTKOWANIA MIENIA NA TERENIE GMINY MIASTA SOPOTU A TAKŻE KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE RYZYK KOMUNIKACYJNYCH

Data publikacji: 2019-12-06

Data składania: 2019-12-16 10:30

Ogłoszenie o przetargu
JEDZ:
Klucz publiczny:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania