UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWO-GOSPODARCZEJ ORAZ POSIADANIA I UŻYTKOWANIA MIENIA NA TERENIE GMINY MIASTA SOPOTU A TAKŻE KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE RYZYK KOMUNIKACYJNYCH

Ogłoszenie