Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo-gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia na terenie Gminy Miasta Sopotu a także kompleksowe ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych

Ogłoszenie