Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowo-gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia na terenie Gminy Miasta Sopotu a także kompleksowe ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych

Data publikacji: 2020-11-26

Data składania: 2020-12-04 10:00

Ogłoszenie o przetargu
JEDZ:
Klucz publiczny:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania