SUKCESYWNA DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE I SUROWCE WTÓRNE ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Data publikacji: 2020-12-31

Data składania: 2021-01-18 10:30

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Pytania i odpowiedzi:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania