SUKCESYWNA DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE I SUROWCE WTÓRNE ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Data publikacji: 2019-12-09

Data składania: 2019-12-17 10:00

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Pytania i odpowiedzi:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania