Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne BIO

Data publikacji: 2020-08-12

Data składania: 2020-08-20 11:00

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Pytania i odpowiedzi:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania