Sukcesywna dostawa pojemników kuchennych oraz woreczków na odpady komunalne BIO

Data publikacji: 2020-08-20

Data składania: 2020-08-28 11:00

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania