Sprzedaż składników majątkowych PPP/05/2019

Data publikacji: 2019-10-14

Data składania: 2019-10-23 10:30

Ogłoszenie o sprzedaży
Wzór oferty
Wzór umowy sprzedaży
Załączniki (np. zdjęcia):
Wynik postępowania