Sprzedaż składników majątkowych PPP/01/2019

Data publikacji: 2019-06-11

Data składania: 2019-06-24 10:30

Ogłoszenie o sprzedaży
Wzór oferty
Wzór umowy sprzedaży
Załączniki (np. zdjęcia):
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania