Sprzedaż składników majątkowych PPP/01/2019

Data publikacji: 2019-06-11

Data składania: 2019-06-24 10:30

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Pytania i odpowiedzi:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania