Sprzedaż pojazdów i sprzętu – PPP/04/2021

Data publikacji:

2021-08-16

Data składania ofert:

2021-08-20 10:00

Ogłoszenie:

SWZ:

JEDZ:

Załączniki:

Pytania wykonawców:

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

SWZ aktualizacje:

Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia (brutto PLN):

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyniku postępowania: