Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych PPP/01/2020

Data publikacji: 2020-06-26

Data składania: 2020-07-10 11:00

Ogłoszenie o przetargu
JEDZ:
Klucz publiczny:
Pytania i odpowiedzi:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania