Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych PPP/01/2020

Data publikacji: 2020-06-26

Data składania: 2020-07-10 11:00

Ogłoszenie o sprzedaży
Wzór oferty
Wzór umowy sprzedaży
Załączniki (np. zdjęcia):
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania