Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych – pojazdy PPP/02/2020

Data publikacji: 2020-08-12

Data składania: 2020-08-21 11:00

Ogłoszenie o sprzedaży
Wzór oferty
Wzór umowy sprzedaży
Załączniki (np. zdjęcia):
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania