Ogłoszenie na sprzedaż składników majątkowych PPP/03/2019

Data publikacji: 2019-07-04

Data składania: 2019-07-15 10:30

Ogłoszenie o sprzedaży
Wzór oferty
Wzór umowy sprzedaży
Załączniki (np. zdjęcia):
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania