Ogłoszenie na sprzedaż składników majątkowych PPP/03/2019

Data publikacji: 2019-07-04

Data składania: 2019-07-15 10:30

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Pytania i odpowiedzi:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania