Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarka z zabudową bębnową

Data publikacji: 2020-05-21

Data składania: 2020-05-29 11:00

Ogłoszenie o przetargu
JEDZ:
Klucz publiczny:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania