Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów – śmieciarka z zabudową bębnową

Data publikacji: 2020-02-13

Data składania: 2020-02-21 10:00

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania