Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym łamanym

Data publikacji: 2020-09-14

Data składania: 2020-09-22 11:00

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania