Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym łamanym

Ogłoszenie