Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu czterech fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów typu śmieciarka

Data publikacji: 2019-11-14

Data składania: 2019-12-18 09:00

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania