DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO DWUOSIOWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM, URZĄDZENIEM DŹWIGOWYM HDS ORAZ OSPRZĘTEM ZIMOWYM W POSTACI POSYPYWARKI I PŁUGA

Data publikacji: 2019-05-31

Data składania: 2019-06-10 11:00

Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
JEDZ:
Klucz publiczny:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania