DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO DWUOSIOWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM, URZĄDZENIEM DŹWIGOWYM HDS ORAZ OSPRZĘTEM ZIMOWYM W POSTACI POSYPYWARKI I PŁUGA

Ogłoszenie