Wstrzymanie usługi podstawiania pojemników na odpady zielone

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z rozpoczęciem sezonu zimowego, z dniem 01.12.2021r.  Zakład Oczyszczania Miasta przestaje świadczyć usługę podstawiania pojemników na odpady zielone. Usługa zostanie wznowiona po zakończonym sezonie zimowym.