Wstrzymanie podstawiania pojemników

Szanowni Państwo,
ze względu na zamknięcie roku, konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji stanów magazynowych i wejście w nowy rok zakupowy, Zakład Oczyszczania Miasta wstrzymuje realizację usługi podstawiania / dzierżawy pojemników na odpady.
Usługa zostanie wznowiona w możliwie najszybszym czasie, jednak nie wcześniej niż 15.01.2022r.