Worki gruzowe

Szanowni Państwo,
w związku z  uchwałą nr XXVII/447/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 września 2021r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
od dnia 05.10.2021r. Zakład Oczyszczania Miasta oferuje dwie usługi najmu worków gruzowych w zależności od odpadu jaki ma zostać umieszczony w worku.


Worek gruzowy zawierający:

gruz ceglany, gruz betonowy, tynk, ceramikę, kafle, pustaki.

Cena 190 zł netto + VAT (205,20 zł brutto)


Worek gruzowy zawierający:

zmieszane odpady poremontowe: płyty karton – gips, stelaże, rury PCV, folię, tapety, karton, drewno, styropian z opakowań, armaturę.

Cena 490 zł netto + VAT (529,20 zł brutto)

UWAGA !!!

W przypadku odbioru odpadów, których zagospodarowanie będzie wymagało szczególnej procedury i Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie wykonujący usługę zostanie obciążony przez odbiorcę odpadów dodatkową opłatą, zlecający wykonanie niniejszej usługi odbioru worka, zobowiązany jest uiścić tą dodatkową opłatę na podstawie faktury VAT wystawionej przez ZOM.