Usługi dodatkowe

Dzierżawa pojemników - cennik

wszystkie ceny netto w zł.

Pojemnik

120 l
8 zł. miesięcznie
 • czarny
 • żółty
 • zielony
 • niebieski

Pojemnik

240 l
10 zł. miesięcznie
 • czarny
 • żółty
 • zielony
 • niebieski

Pojemnik

360 l
14 zł. miesięcznie
 • czarny
 • żółty
 • zielony
 • niebieski

Pojemnik

660 l
30 zł. miesięcznie
 • czarny
 • żółty
 • zielony
 • niebieski

Pojemnik

1100 l
30 zł. miesięcznie
 • czarny
 • żółty
 • zielony
 • niebieski

Kontener

7000 l
70 zł. miesięcznie
 • czarny
 • żółty
 • zielony
 • niebieski

Odbiór komunalnych odpadów rozbiórkowych i budowlanych

wszystkie ceny netto w zł.

Mycie pojemników na odpady komunalne

wszystkie ceny netto w zł.

Pojemniki 120-240 l

Pojemniki 360 l

Pojemniki 660-1100 l

Sprzątanie chodników, posesji i klatek

Chodniki

Całoroczną usługę sprzątania realizujemy z podziałem na dwa okresy:

 1. Oczyszczanie chodnika w okresie kwiecień – październik: zamiatanie, zbieranie śmieci (papiery, puszki niedopałki itp.), oczyszczanie chodników z liści (włącznie z pakowaniem zebranych odpadów do worków). Termin świadczenia usługi: raz w tygodniu w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 14-tej (opłata Taryfa I).
 2. Oczyszczanie chodnika w okresie listopad – marzec: zamiatanie, zbieranie śmieci (papiery, puszki niedopałki itp.), oczyszczanie chodników z liści (włącznie z pakowaniem zebranych odpadów do worków) lub likwidacja skutków opadów śniegu (odgarnięcie śniegu i posypanie chodnika piaskiem), w przypadku gołoledzi – posypanie chodnika materiałami szorstkimi lub dopuszczonymi do użycia środkami chemicznymi.Usługa likwidacji opadów śniegu i gołoledzi: termin realizacji w zależności od warunków atmosferycznych do 4h po ustaniu opadów, w okresie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6 do 18-tej. Skutki opadów występujących po godz. 14-tej będą usuwane do godz. 10-tej dnia następnego (opłata Taryfa II).

Koszt wykonywania usługi:

 • taryfa I – 1,46 zł netto/m2
 • taryfa II – 1,78 zł netto/m2

Posesje

Usługę sprzątania posesji realizujemy w zakresie:

 1. Zamiatanie, zbieranie śmieci (papiery, puszki niedopałki itp.) raz w tygodniu,
 2. Oczyszczanie z liści (włącznie z pakowaniem zebranych odpadów do worków) raz w tygodniu,
 3. Sprzątanie zasieku na odpady komunalne raz w tygodniu,
 4. Koszenie trawy 2 razy w sezonie,
 5. Likwidacja skutków opadów śniegu (odgarnięcie śniegu i posypanie ciągów komunikacyjnych piaskiem),
 6. W przypadku gołoledzi – posypanie ciągów komunikacyjnych materiałami szorstkimi lub dopuszczonymi do użycia środkami chemicznymi.

Usługa jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 14-tej.

Likwidacja opadów śniegu i gołoledzi będzie realizowana w zależności od warunków atmosferycznych do 4h po ustaniu opadów, w okresie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6 do 18-tej. Skutki opadów występujących po godz. 14-tej będą usuwane do godz. 10-tej dnia następnego.

Koszt usługi 1,11zł netto/m2

Klatki

Usługę sprzątania klatki schodowej realizujemy w zakresie:

 1. Mycie podłóg klatek schodowych ( schody, podesty ) 1 raz w tygodniu,
 2. Mycie lamperii, balustrad, drzwi, skrzynek (pocztowych, hydrantowych i energetycznych) 1 raz w miesiącu,
 3. Mycie okien 2 razy w roku.

Koszt usługi sprzątania klatki schodowej jest wyceniany indywidualnie.