Strefa mieszkańca (nieruchomości zamieszkałe)

Deklaracje

Minął termin składania deklaracji określających opłatę na 2021 rok

Deklaracje elektroniczne:

Indywidualna

Jednorodzinna

Wielolokalowa

Wspólnoty

wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny

Dodatkowy wywóz to:

możliwość złożenia dodatkowej deklaracji na dodatkowy odbiór powyżej ilości określonej w deklaracji bez konieczności zmiany deklaracji podstawowej.

Deklaracje papierowe
Deklaracja (.doc)

Indywidualna

Deklaracja (.doc)

Wielolokalowa

Deklaracja (.doc)

Wielolokalowa mieszana

Dodatkowa (.doc)

Wielolokalowa mieszana

Deklaracja (.pdf)

Indywidualna

Deklaracja (.pdf)

Wielolokalowa

Deklaracja (.pdf)

Wielolokalowa mieszana

Dodatkowa (.pdf)

Wielolokalowa mieszana

Odpady BIO kuchenne:

Czas na BIO

Jak to działa?

Harmonogram

BIO kuchenne

Obowiązkowa segregacja

Od 2020 r. obowiązkowa jest segregacja odpadów na 6 frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bio kuchenne, odpady zielone i resztkowe.

Papier

zbieramy w niebieskich pojemnikach lub workach

Tworzywa sztuczne i metale

zbieramy w żółtych pojemnikach lub workach

Szkło

zbieramy w zielonych pojemnikach lub workach

Bio kuchenne

zbieramy w brązowych pojemnikach

Odpady zielone

zbieramy w brązowych workach

Resztkowe (zmieszane)

zbieramy w czarnych pojemnikach

Pojemniki na odpady

Dzierżawa, sprzedaż, bezpłatne podstawienia

Harmonogramy

Segregacja workowa i pojemnikowa, odpady zielone, wystawki

Formularze na stronie:

Worki na odpady:

Mycie pojemników

Formularz