Strefa biznesu (nieruchomości niezamieszkałe, firmy)

Aktualności i komunikaty

Deklaracje

Uwaga ! Pobieranie plików z formularzami deklaracji obsługują przeglądarki Firefox i Edge. Przeglądarka Chrome pobiera deklaracje jedynie w formacie pdf.

DEKLARACJA DO-N

wersja elektroniczna

UWAGA ! W przygotowaniu, dostępna od 01.02.2022r.

DEKLARACJA DO-ND ODBIÓR DODATKOWY

wersja elektroniczna

UWAGA ! W przygotowaniu, dostępna od 01.02.2022 r.

Pojemniki / worki

  • Firmy wszystkie pojemniki na odpady komunalne (bio-kuchenne, plastik, szkło, papier, resztkowe / zmieszane) muszą zakupić w  ZOM lub na wolnym rynku.
  • W przypadku prowadzenia segregacji papieru, szkła lub plastiku w workach należy zakupić je w ZOM.

Wypowiedzenie najmu pojemników

Dotyczy starych umów najmu pojemników
w przygotowaniu

Wniosek o zabranie i utylizację pojemników

Dotyczy pojemników będących własnością zgłaszającego
w przygotowaniu