Strefa biznesu (nieruchomości niezamieszkałe, firmy)

Deklaracje

Od 2021 r. obowiązują nowe deklaracje i obowiązek złożenia ich przez każdą firmę !!!

Deklaracje elektroniczne:

wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny

Dodatkowy wywóz to:

możliwość złożenia dodatkowej deklaracji na dodatkowy odbiór powyżej ilości określonej w deklaracji bez konieczności zmiany deklaracji podstawowej.

Deklaracje papierowe
Deklaracja (.doc)

Niezamieszkałe

Dodatkowa (.doc)

Niezamieszkałe

Deklaracja (.pdf)

Niezamieszkałe

Dodatkowa (.pdf)

Niezamieszkałe

Obowiązkowa segregacja

Od 1.01.2021 obowiązuje segregacja odpadów na 6 frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bio kuchenne, odpady zielone i resztkowe.

Papier

zbieramy w niebieskich pojemnikach lub workach

Tworzywa sztuczne i metale

zbieramy w żółtych pojemnikach lub workach

Szkło

zbieramy w zielonych pojemnikach lub workach

Bio kuchenne

zbieramy w brązowych pojemnikach

Odpady zielone

zbieramy w brązowych workach

Resztkowe (zmieszane)

zbieramy w czarnych pojemnikach

Pojemniki na odpady

Posiadamy w ofercie pojemniki na odpady wszystkich frakcji do zakupienia.

Formularze na stronie:

Worki na odpady: