Statystyki zebranych odpadów

Rodzaj odpadów:
Plastik
Papier
Szkło
Zielone
Budowlane
Gabaryty

2019 r. [t]

863

1239

1244

2076

1203

999

Poziomy odbioru plastiku
2015 r
2016 r
2017 r
2018 r
2019 r
Poziomy odbioru papieru
2015 r
2016 r
2017 r
2018 r
2019 r
Poziomy odbioru szkła
2015 r
2016 r
2017 r
2018 r
2019 r