Segregujemy – igły

Segregujemy

Niezabezpieczone igły są zagrożeniem dla osób sortujących odpady. Dlatego, przed ich wyrzuceniem: załóż osłonkę na igłę, zdejmij igłę ze strzykawki, zapakuj igłę w pudełko lub pojemnik i zabezpiecz przed otwarciem. Tak zabezpieczone zanieś do apteki lub Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, Sopot, ul. Aleja Niepodległości 723A.