Odpady poremontowe

Odpady poremontowe (budowlane) wystawiamy w workach gruzowych pobranych z ZOM