Odpady poremontowe

Pamiętaj !

Mieszkańcy

 • Właścicielowi lokalu mieszkalnego przysługuje prawo do bezpłatnego dostarczenia w ciągu roku kalendarzowego transportem własnym do 500 kg odpadów poremontowych do punktu PSZOK na terenie Eco Sopot Sp. z o.o. przy al. Niepodległości 723A – wjazd od ul. 3 Maja. Punkt czynny jest: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek – piątek 7.00-15.00.
 • Konieczne jest udokumentowanie prawa do lokalu mieszkalnego – należy przedstawić wyciąg z ksiąg wieczystych, wymiar podatku od nieruchomości lub podać numer księgi wieczystej.
 • Odbiór odpadów od mieszkańców powyżej 500 kg jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Mieszkańcy / Firmy

 • Istnieje możliwość zamówienia przez mieszkańca / firmę płatnego worka na gruz 1 m3.

Firmy

 • Odbiór odpadów poremontowych od firm odbywa się odpłatnie.
Odbieramy:
 • cegły, gruz i beton
 • płytki, kafelki i linoleum
 • armaturę sanitarną
 • płyty gipsowe,
 • materiały izolacyjne i dociepleniowe
 • styropian budowlany
 • usunięte tynki i tapety
 • panele podłogowe ścienne i siding
 • stolarkę budowlaną z PCV lub drewna
 • umywalki i muszle klozetowe
 • wanny i kabiny prysznicowe
Nie odbieramy:
 • azbestu
 • eternitu
 • papyCennik odbioru odpadów w PSZOKZamówienie płatnego worka na gruz