Papier

Papier wkładamy do niebieskiego pojemnika lub zbieramy w niebieskich workach
 • Wrzucaj
 • czasopisma i ulotki
 • magazyny i foldery
 • zeszyty i książki
 • torby i worki papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone)
 • kartony po jajkach (czyste)
 • papier opakowaniowy i kredowy
 • kartony i tekturę (także falistą)
 • pudełka po pizzy (o ile nie są np. zatłuszczone)
 • rurki po papierze toaletowym i ręcznikach
 • puzzle
 • Nie wrzucaj
 • kartonów po mleku i napojach
 • zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych
 • paragonów fiskalnych
 • tapet
 • kalki technicznej i maszynowej
 • papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań i naczyń z papieru
 • Pamiętaj
 • z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do pojemnika na odpady zmieszane
 • zabrudzone / zatłuszczone części papieru odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane
 • plastikowe okładki z zeszytów odrywamy i wrzucamy do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne