Odpady zielone

Pamiętaj !
 • Odpady zielone należy gromadzić w brązowych workach pobranych w Eco Sopot Sp. z o.o..
 • Gałęzie niemieszczące się w worku należy składować obok worka.
 • Worki na odpady zielone dla mieszkańców są wydawane bezpłatnie a dla firm odpłatnie.
 • Worki są kodowane adresem na który zostały pobrane.
 • Worki na odpady zielone wystawiamy na chodnik w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów zielonych – kliknij
Do worka na odpady zielone wrzucamy:
 • skoszoną trawę
 • liście
 • drobne gałęzie (średnica do 3cm)
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
 • choinki i drzewka świąteczne (tylko w okresie poświątecznym)
Do worka na odpady zielone nie wrzucamy:
 • ziemi i piachu
 • popiołu
 • konarów i gałęzi (średnica pow. 3 cm)
 • żwirku i sorbentów oraz trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt
 • roślinnych odpadów kuchennych (BIO)