Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne przekazujemy do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON)
 • Przekazuj
 • przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa
 • zużyte igły i strzykawki
 • baterie i akumulatory
 • żarówki i żarówki energooszczędne oraz świetlówki
 • termometry rtęciowe i artykuły zawierające rtęć
 • puszki i opakowania zawierające resztki farb, lakierów i smarów
 • oleje samochodowe i opakowania po nich
 • opakowania zawierające resztki środków chwastobójczych i owadobójczych
 • tonery z drukarek domowych (bez kartonów)
 • Nie wyrzucaj
 • odpadów niebezpiecznych do pojemników z pozostałymi odpadami