Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne przekazujemy do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON)
  • Przekazuj

odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych:

  • przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa (bez opakowań)
  • zużyte baterie i akumulatory (nie mylić z samochodowymi)
  • świetlówki, żarówki energooszczędne, odpady zawierające rtęć
  • resztki farb, lakierów, chemikaliów
  • środki ochrony roślin i owadobójcze
  • tonery z drukarek i kserokopiarek