Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne przekazujemy do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON)

Pamiętaj !