Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe wystawiamy na tzw. wystawkę lub oddajemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Pamiętaj !