Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprzęt wystawiamy na tzw. wystawkę lub oddajemy do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON)

Pamiętaj !