Odpady bio-kuchenne

Pamiętaj !
Wrzucamy do
brązowego pojemnika
na odpady bio-kuchenne:
 • obierki z owoców i warzyw
 • owocowo-warzywne pozostałości po posiłkach
 • przeterminowane resztki żywności np. pochodzenia roślinnego
 • resztki przetworów mącznych np. pieczywo makaron,
 • skorupki jaj
 • fusy po kawie i herbacie
Nie wrzucamy do brązowego pojemnika
na odpady bio-kuchenne:
 • liście i trawa
 • mięso, ryby, kości
 • nabiał i jego przetwory
 • resztki olejów i tłuszczów jadalnych
 • odchody zwierzęce
 • sorbent, trociny, żwirek z kuwety i inne odpady zanieczyszczone odchodami zwierzęcym
 • drewno, płyty wiórowe
 • płynne odpady kuchenne tzw. zlewki