Segregacja 2020

Sopocianie segregują.

Wyniki segregacji poszczególnych frakcji zebranych w 2020 roku.

Z racji charakteru umiejscowienia Sopotu królują odpady zielone.