Jak segregować odpady?

5 podstawowych frakcji pojemnikowych:

Metale i tworzywa sztuczne
Papier
Szkło
Bio kuchenne
Resztkowe (zmieszane)

5 uzupełniających frakcji:

Odpady zielone
Odpady wielkogabarytowe
Elektroodpady
Odpady niebezpieczne
Odpady poremontowe

Dlaczego warto segregować odpady?

Segregacja

Mniej płacimy za odpady

Mniej odpadów

Mniejsze obciążenie dla środowiska

Recykling

Zmniejszenie zużycia energii

Przetwarzanie surowców

Oszczędzamy zasoby naturalne

Mniej odpadów

Mniejsze składowiska