Jak segregować odpady?

Metale i tworzywa sztuczne
Papier
Szkło
Odpady zielone
Resztkowe (zmieszane)
Odpady wielkogabarytowe
Odpady poremontowe
Elektroodpady
Odpady niebezpieczne

Dlaczego warto segregować odpady?