Jak segregować odpady?

5 podstawowych frakcji pojemnikowych:

Metale i tworzywa sztuczne
Papier
Szkło
Bio kuchenne
Resztkowe (zmieszane)

5 uzupełniających frakcji:

Odpady zielone
Odpady wielkogabarytowe
Odpady poremontowe
Elektroodpady
Odpady niebezpieczne

Dlaczego warto segregować odpady?