Jak segregować odpady?

Metale i tworzywa sztuczne
Papier
Szkło
Odpady zielone
Odpady wielkogabarytowe
Odpady poremontowe
Elektroodpady
Odpady niebezpieczne

Dlaczego warto segregować odpady?

  • Segregacja = mniej płacimy za odpady
  • Oszczędzamy powierzchnię = mniej odpadów, to mniejsze składowiska
  • Mniej odpadów na wysypiskach = niższe koszty ich utrzymania = mniejsze opłaty za odpady dla mieszkańców
  • Mniej odpadów = mniejsze obciążenie dla środowiska
  • Przetwarzamy więcej surowców = oszczędzamy zasoby naturalne
  • Recycling = zmniejszenie zużycia energii