Zasady segregacji odpadów

5 frakcji podstawowych:
Metale i tworzywa sztuczne
Papier
Szkło
Bio kuchenne
Resztkowe (zmieszane)

5 frakcji uzupełniających:

Odpady zielone
Odpady wielkogabarytowe
Elektroodpady
Odpady niebezpieczne
Odpady poremontowe

Dlaczego warto segregować odpady?

Segregacja

Mniej płacimy za odpady

Mniej odpadów

Mniejsze obciążenie dla środowiska

Recykling

Zmniejszenie zużycia energii

Przetwarzanie surowców

Oszczędzamy zasoby naturalne

Mniej odpadów

Mniejsze składowiska

Ciekawostki ze świata odpadów ...