Recykling 2018 – wyniki

Mamy już wyniki opublikowane przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki dotyczące poziomów recyklingu uzyskane przez gminy w 2018 roku.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła i plastiku osiągnął 76% (z uwzględnieniem punktów skupu) a 68% bez tych punktów. Wymagany poziom w 2018 r to 30%.

Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych komunalnych wyniósł 71%, przy wymaganym min. 50%.

Z kolei poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji osiągnął 4%, przy wymaganym poziomie maks. 40%.