PSZOK - PZON

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych


Punkt PSZOK – PZON zlokalizowany jest na terenie
Eco Sopot Sp. z o.o.
przy al. Niepodległości 723A (wejście od ul. 3 Maja).

Punkt jest czynny:

poniedziałek     9.00-17.00
wtorek-piątek   7.00-15.00

e-mail: pszok@ecosopot.pl

W punkcie PSZOK – PZON przyjmowane są BEZPŁATNIE od mieszkańców Sopotu następujące posegregowane i właściwie zabezpieczone odpady:

Uwaga !
Odpady rozbiórkowe i budowlane są przyjmowane nieodpłatnie od właścicieli lokali mieszkalnych w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Gminy Miasta Sopotu w ilości do 500 kg / rok z gospodarstwa domowego – konieczne jest udokumentowanie prawa do lokalu mieszkalnego – należy przedstawić wyciąg z ksiąg wieczystych, wymiar podatku od nieruchomości lub podać numer księgi wieczystej.
W przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 500 kg / rok z gospodarstwa domowego właściciel lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem przyjęcia odpadów.

Uwaga !  
W punkcie PSZOK – PZON  nie przyjmujemy odpadów resztkowych (zmieszanych) oraz bio-kuchennych

Pracownik punktu PSZOK – PZON ma prawo odmówić odbioru odpadów:

Zasady udostępnienia punktu PSZOK – PZON mieszkańcom

Odpłatność za odpady dostarczone do punktu PSZOK – PZON