Deklaracja dla gospodarstwa domowego stanowiącego rodzinę wielodzietną deklarującą selektywną zbiórkę odpadów (będzie prowadzona segregacja)

A. Obowiązek złożenia deklaracji
Cel złożenia deklaracji
data złożenia deklaracji/zmiany
B. Rodzaj składającego deklarację
C. Dane składającego deklarację
Liczba dzieci w rodzinie (spełniających kryteria określone w uchwale)
D. Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja
Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów - pojemników na odpady
E. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej
Rodzaj opłaty za odpadyWysokość miesięcznej opłaty
Rodzina wielodzietna
G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Liczba lokali
test
test
test
test
test
  test
   test
    test
    Powód korekty
    Średnie miesięczne zużycie wody zostało obliczone, jako średnia miesięczna z kolejnych
    Na podstawie
    Zużycie wody z wybranego wyniosło
    od
    do
    Forma władania nieruchomości
    sposób zbierania odpadów
    rodzaj prowadzonek działalności
    Osoba kontaktowa
    Rodzaj deklaracji
    Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów - pojemników na odpady
    Styczeń
    Luty
    Marzec
    Kwiecień
    Maj
    Czerwiec
    Lipiec
    Sierpień
    Wrzesień
    Październik
    Listopad
    Grudzień
    Ilość opróżnień sezon
    Ilość opróżnień poza sezonem
    Roczna liczba opróżnień
    Składnik opłaty zależny od miesięcznego zużycia wody w gospodarstwach domowych
    Selektywny w workach
    W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłaconą kwotę:
    termin pojemnik 1
     termin pojemnik 2
      termin pojemnik 3
       termin pojemnik 4
        pojemnosc pojemnik 1
         pojemnosc pojemnik 2
          pojemnosc pojemnik 3
           pojemnosc pojemnik 4
            Imię ojca
            Imię matki
            Nazwa banku
            Numer konta
            Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji
            Inne dokumenty
            Liczba załączników
            Nr ubezpieczenia
            Liczba pojemników pojemnik 1
             Liczba pojemników pojemnik 2
              Liczba pojemników pojemnik 3
               Liczba pojemników pojemnik 4
                stawka pojemnik 1
                 stawka pojemnik 2
                  stawka pojemnik 3
                   stawka pojemnik 4
                    kwota pojemnik 1
                     kwota pojemnik 2
                      kwota pojemnik 3
                       kwota pojemnik 4
                        Liczba gospodarstw domowych deklarujących wskazany sposób wybierania odpadów