DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
formularz dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

A. Miejsce składania deklaracji
Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie
Al. Niepodległości 723a; 81-853 Sopot
B. Obowiązek złożenia deklaracji
Powód korekty
C. Forma władania nieruchomością (lokalem)
D. Dane składającego deklarację
Adres siedziby
Adres do korespondencji osoby składającej deklarację (jeżeli inny niż adres zamieszkania)
E. Adres nieruchomości / lokalu w sopocie, dla której składana jest deklaracja

F. Oświadczenie właściciela nieruchomości
G. Rodzaj prowadzonej działalności
rodzaj prowadzonek działalności
H. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
m-cDeklarowana pojemność pojemnikaLiczba deklarowanych pojemnikówIlość opróżnień pojemnika w miesiącuStawka opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemnika o danej pojemnościMiesięczna opłata za opróżnianie pojemnika o danej pojemnościMiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – suma miesięcznych opłat za opróżnianie pojemników w danym miesiącu
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień