Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dodatkowy odbiór odpadów komunalnych
formularz dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamiszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

A. Miejsce składania deklaracji
Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie
Al. Niepodległości 723a; 81-853 Sopot
B. Forma władania nieruchomością
C. Dane identyfikacyjne składającego deklarację
Adres siedziby
Adres do korespondencji
D. Adres nieruchomości / lokalu w sopocie, dla której składana jest deklaracja

E. Oświadczenie właściciela nieruchomości
rodzaj prowadzonek działalności
F. Obliczenie wysokości opłaty za dodatkowy odbiór odpadów komunalnych
Rodzaj opaduWnioskowany termin realizacji jednorazowego odbioruDeklarowana pojemność pojemnikaLiczba deklarowanych pojemnikówStawka opłaty za pojemnikWysokość miesięcznej opłaty
Odpady zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady BIO
Odpady BIO
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
G. Załączniki (dokument wykazujący upoważnienie do złożenia deklaracji)
Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów - pojemników na odpady
- w przypadku złożenia deklaracji ePUAPem
PlikRozmiarStatus
Wybierz pliki
Liczba lokali
test
test
test
test
test
  test
   test
    test
    Powód korekty
    Liczba dzieci w rodzinie (spełniających kryteria określone w uchwale)
    Średnie miesięczne zużycie wody zostało obliczone, jako średnia miesięczna z kolejnych
    Na podstawie
    Zużycie wody z wybranego wyniosło
    od
    do
    Forma władania nieruchomości
    sposób zbierania odpadów
    Osoba kontaktowa
    Rodzaj deklaracji
    Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów - pojemników na odpady
    Styczeń
    Luty
    Marzec
    Kwiecień
    Maj
    Czerwiec
    Lipiec
    Sierpień
    Wrzesień
    Październik
    Listopad
    Grudzień
    Ilość opróżnień sezon
    Ilość opróżnień poza sezonem
    Roczna liczba opróżnień
    Cel złożenia deklaracji
    Składnik opłaty zależny od miesięcznego zużycia wody w gospodarstwach domowych
    Selektywny w workach
    W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłaconą kwotę:
    termin pojemnik 1
     termin pojemnik 2
      termin pojemnik 3
       termin pojemnik 4
        pojemnosc pojemnik 1
         pojemnosc pojemnik 2
          pojemnosc pojemnik 3
           pojemnosc pojemnik 4
            Imię ojca
            Imię matki
            Nazwa banku
            Numer konta
            Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji
            Inne dokumenty
            Liczba załączników
            Nr ubezpieczenia
            Liczba pojemników pojemnik 1
             Liczba pojemników pojemnik 2
              Liczba pojemników pojemnik 3
               Liczba pojemników pojemnik 4
                stawka pojemnik 1
                 stawka pojemnik 2
                  stawka pojemnik 3
                   stawka pojemnik 4
                    kwota pojemnik 1
                     kwota pojemnik 2
                      kwota pojemnik 3
                       kwota pojemnik 4
                        data złożenia deklaracji/zmiany
                        Liczba gospodarstw domowych deklarujących wskazany sposób wybierania odpadów