Pełnomocnictwo do składania deklaracji i opłata skarbowa

Szanowni Państwo,
w przypadku podpisywania deklaracji przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie do deklaracji PEŁNOMOCNICTWA UPL-1 lub UPL-1P wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na numer konta 70 1020 1811 0000 0802 0373 5651

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Finansów (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 562 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

DRUK PEŁNOMOCNICTWA UPL – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – format pdf.

DRUK PEŁNOMOCNICTWA UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – format pdf.