Opłaty za sporządzenie kopii lub skanu dokumentu

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów, oraz uzupełniającym powyższe rozporządzenie – Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
13 lipca 2017 roku, informujemy, iż za sporządzenie kopii lub skanu dokumentu pobierane będą opłaty wg. poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj kopii

Format

Oplata

1

Jedna strona w przypadku kopii dokumentu jednostronnego

A4

0,60 zł

2

Dwie strony w przypadku kopii dwustronnej

A4

0,80 zł

3

Jedna strona zeskanowanego dokumentu papierowego

0,40 zł

Opłatę należy uiścić na podstawie otrzymanej faktury VAT na podany w niej numer rachunku bankowego i zgodnie z określonym terminem płatności.