Odpady 2020

Koło odpadów. Udział procentowy poszczególnych rodzajów odpadów w całości zebranych odpadów w 2020 roku.