Nowy harmonogram

Ze względu na zabezpieczenie ciągłości odbioru odpadów, w czasach rozszerzającej się pandemii, od poniedziałku 23.03 Zakład Oczyszczania Miasta zmienia sposób i harmonogram odbioru odpadów:

Odpady zmieszane będziemy odbierać w poniedziałki, środy i piątki,

Odpady segregacyjne – we wtorki, czwartki i soboty.

Terminy wystawek i segregacji workowej pozostają bez zmian.