Nowe stawki opłat za odpady

Od 1.04.2020 roku wejdą w życie nowe stawki opłat za odpady dla mieszkańców.

Opłaty będą liczone na trochę innych zasadach niż obecnie – nie będzie ryczałtowej opłaty do 4m3 zużycia wody – opłata będzie liczona w każdym przypadku od ilości zużytej wody niezależnie od tego ile ona wynosi.

Wyliczenie jest więc proste: ilość zużytej wody w m3 (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) * stawka za 1m3 (8 zł/m3).

Opłata jest jedna, bowiem wszedł w życie przepis o obowiązkowej segregacji. Za jej brak naliczana będzie opłata podwyższona w trzykrotnej wysokości opłaty podstawowej.

Dla przykładu: jeżeli zużycie wody wyniosło średnio 3m3 miesięcznie to opłata wyliczona będzie wynosić 3m3*8zł/m3=24 zł.

Informacja o stawkach będzie wysyłana w formie zawiadomienia w miarę możliwości i funkcjonowania poczty – nie ma potrzeby składania nowych deklaracji.

Tym, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji w tym roku przypominamy, że zgodnie z zapisami nowej ustawy narażają się na karę grzywny.