Kodowane worki na odpady zielone

Od dnia 1.10.2019 worki na odpady zielone będą wydawane w biurze PSZOK w ZOM w godzinach otwarcia biura. Każdy worek będzie oznaczony kodem posesji na którą został pobrany.