• zaklad oczyszczania miasta sopot morze molo
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze

PSZOK

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są bezpłatnie odpady powstające w gospodarstwach domowych (odpady zielone, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe, zużyte opony itp.) z terenu Miasta Sopot, dostarczane przez mieszkańców.

 

PSZOK czynny jest:

  • w poniedziałek od 9:00 do 17:00,
  • od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00,
  • w soboty od 8:00 do 12:00.

Oddający odpady do PSZOK będzie miał obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK.